Standardsida

Burfåglar  (Jordbruksverket)

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/andrasallskapsdjur/burfaglar.4.62af51191240430af4d80002623.html

 
Om du håller burfåglar för sällskap eller hobby måste du känna till och följa djurskyddsbestämmelserna för burfåglar. Du måste bland annat tänka på att de flesta fåglar är sociala djur. Huvudregeln är att de ska hållas i par eller grupp. Om du ändå håller en fågel ensam måste den ha tät social kontakt med en människa.

En stimulerande miljö är en viktig faktor för att fåglar ska kunna bete sig naturligt. Miljön i buren eller voljären (fågelhuset) ska vara sådan att fåglarna kan sysselsätta sig. Att flyga mellan pinnar, klättra, gnaga på saker eller leta efter mat är exempel på lämpliga aktiviteter för en burfågel.

Foder och vatten


Olika fågelarter har olika behov när det gäller mat. Du ska därför anpassa fodermängden och fodertypen till arten och sättet som du håller fåglarna på. Om du håller flera fåglar tillsammans ska alla fåglarna kunna nå fodret utan att de hindrar varandra.

Burfåglar ska ha fri tillgång till vatten. Fågelarter som har hög ämnesomsättning ska ha fri tillgång till foder. Arter som är kortare än 15 cm och arter som huvudsakligen äter nektar, frukter eller insekter har ofta hög ämnesomsättning.

Även fåglar som har särskilda behov ska ha fri tillgång till foder. Hit hör bland annat fåglar som hålls utomhus under den kalla årstiden. Deras foder måste innehålla tillräckligt med energi för att fågeln själv ska kunna producera värme.

Vissa av de fågelarter vi håller för sällskap och hobby behöver ha tillgång till matsmältningsgrus. Detta gäller framförallt de arter som äter frön utan att först skala dem.

Fåglar som är utomhus


Det är tillåtet att hålla burfåglar utomhus. Om temperaturen är lägre än vad arten är van vid i naturen måste fåglarna ges tid att vänja sig vid den lägre temperaturen. De ska alltid ha tillgång till ett utrymme där temperaturen är högre än 0 grader. Du måste också se till att fåglarna är skyddade mot regn och vind och att de har tillgång till skugga under sommaren.

Det är tillåtet att använda en så kallad flygsele. Flygselens koppel måste hanteras av en människa och får inte fästas i ett fast föremål. Det är inte tillåtet att koppla fast en fågel med hjälp av en fotring.

Om dina fåglar blir sjuka


En fågel som är sjuk, skadad eller visar andra tecken på ohälsa, ska snarast ges nödvändig vård. Kontakta en veterinär om du märker att din fågel inte mår bra.

Miljön där fåglarna hålls

 

Minsta utrymme


Burfåglar behöver ha gott om plats att röra sig på. Bredden på utrymmet där en fågel vistas ska vara minst två gånger fågelns längd, dock minst 45 cm.

Djurskyddsföreskrifterna anger hur stora burarna minst ska vara. En bur eller voljär får gärna vara större men aldrig mindre än måtten i tabellen nedan.

 
Minimimått för fågelburar

Fågelns längd från näbb- spets till stjärt- spets

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per fågel vid grupphållning

Minsta mått på längsta sidan

Minsta höjd

upp till 15 cm 0,31 m² 0,03 m² 0,7 m 0,6 m
16-20 cm 0,31 m² 0,04 m² 0,7 m 0,6 m
21-25 cm 0,45 m² 0,055 m² 0,9 m 0,6 m
26-35 cm 0,84 m² 0,1 m² 1,2 m 0,8 m
36-45 cm 1,44 m² 0,6 m² 1,6 m 1,0 m
46-55 cm 2,2 m² 1,0 m² 2,0 m 1,2 m
56-65 cm 3,12 m² 1,5 m² 2,4 m 1,5 m
66-75 cm 4,2 m² 2,0 m² 2,8 m 1,8 m
mer än 75 cm 6,5 m² 3,0 m² 3,6 m 1,8 m
 

Fåglarna ska ha sittpinnar


De flesta burfåglar behöver sittpinnar. Undantaget är arter som bara vistas på marken. Sittpinnarna ska ge fåglarna längsta möjliga flygsträcka i buren. Pinnarna ska vara placerade så att spillning inte förorenar djurens foder och vatten och vara anpassade efter storleken på fågelns fötter. Det är bra om det finns sittpinnar som är olika grova så att fågeln kan träna sitt grepp.

Tänk också på det här:

  • I burar för marklevande fåglar ska burens botten vara täckt med strömedel. Inredningen i buren ska ge fåglarna möjlighet att söka skydd.
  • Badande burfåglar ska ha rent badvatten. Fågelbadet får inte vara djupare än att fåglarna bottnar.
  • Fåglar som är sandbadande ska ha tillgång till ren och finkornig sand.
I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande, uppfödning och försäljning av sällskapsdjur kan du läsa mer om bestämmelserna. Föreskrifterna finns till höger.  

I vissa fall behöver du ha ett tillstånd


Om du bedriver yrkesmässig verksamhet med fåglar behöver du tillstånd från länsstyrelsen. Detsamma gäller om du som i större omfattning upplåter, förvarar eller utfodrar andras burfåglar. En verksamhet är av större omfattning när den bedrivs med sex eller fler förvaringsutrymmen.
 

Kontroller


Länsstyrelserna ansvarar för den lokala kontrollen av djurskyddslagen

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

27.01 | 18:39

Hej jag söker 2 bourkes gärna rosa? :)

...
04.05 | 22:27

Hej, vi har en splendidparakit hane vi vill köpa en hona eller en burkes parakid hona. Tack för svaret

...
01.05 | 17:01

Hej, jag söker ett par naturfärgade splendidparakiter.
Vet någon om det finns att få tag på?

...
19.04 | 10:03

Hej, jag har köpt en splendidparakit från djur hobby i Uppsala, behöver en hona. Hoppas finns hos dig.
Med hälsningar

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS